TAXA ANUALA DE MEMBRU RLCA

Conform Deciziei nr. 1/29.09.2014 a Consiliului Director al RLCA, incepand cu anul 2015, taxa de membru al Asociatiei Romane a Clasei Laser – RLCA va fi de 100 lei. Astfel, conform art.8 din Statutul RLCA, inscrierea in Asociatie este valida din momentul achitarii taxei anuale de membru. Plata taxei anuale de membru se poate face prin virament sau prin depunere in contul Asociatiei deschis la BCR sector 3: RO32RNCB0074131712240001

Dovada platii se va transmite prin email la secretarul RLCA – office@lasersailing.ro pentru actualizarea listei de membri RLCA. Taxa anuala de membru RLCA include taxa anuala de membru ILCA.

 

Din Statutul RLCA:

 

Art. 8. Taxa anuala de membru; drepturi ale membrilor

8.1. Inscrierea in Asociatie este valida in momentul achitarii taxei anuale de membru. Taxa anuala de membru se stabileste anual de catre Adunarea Generala a Asociatiei si este publicata pe site-ul oficial al Asociatiei: www.lasersailing.ro.

8.2. Inscrierea in Asociatie este valabila pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.

8.3. Inscrierea efectuata dupa data de 15 octombrie este valabila pana la data de 31 decembrie a anului urmator.

8.4. Un membru validat pentru anul in curs primeste un card de membru, care ii confera dreptul de membru ILCA incluzand eligibilitatea participarii la concursurile internationale de Laser desfasurate sub egida ILCA, precum si toate drepturile prevazute la Art.11 din prezentul statut.

 

Art. 9. Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru al Asociatiei se pierde prin:

a) deces sau încetarea existentei persoanei juridice;

b) renuntarea la calitatea de membru, adresată în scris presedintelui Asociatiei;

c) excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut si a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociatiei, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

d) neplata taxei anuale de membru in termen de 30 zile calendaristice de la data expirarii acesteia.