Formular

CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU OBŢINEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI “ROMANIAN LASER CLASS ASSOCIATION”

Formular de adeziune

Subsemnatul,
Nascut la data de:
solicit înscrierea în Asociaţia de Clasa „Romanian Laser Class Association”. Am luat la cunoştinţă şi mă oblig să respect prevederile Statutului Asociaţiei ROMANIAN LASER CLASS ASSOCIATION. Cunosc prevederile Legii nr. 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi consimt la aplicarea ei în ceea ce mă priveşte. Dovada plăţii cotizaţiei constituie garantia semnăturii.